Tommi Kärkkäinen

Valokuvaaja Lappeenranta

Lemmikkikuvauksen yleiset ehdot

Näitä ehtoja noudatetaan vuoden 2020 lemmikkikuvauksissa.

Määritelmät

 1. Kuvaajalla tarkoitetaan palveluntarjoajaa, Valokuvaaja Tommi Kärkkäistä (T.J. Kärkkäinen Tmi, y-tunnus 2834713-7)
 2. Asiakkaalla tarkoitetaan valokuvauspalvelun, oheispalveluita ja/tai -tuotteita ostavaa henkilöä.
 3. Aineistolla tarkoitetaan palvelussa syntyvää valokuvaa tms. materiaalia

Palvelun sisältö

 1. Asiakas varaa kuvausajan lemmikin kuvaamista varten. Ajanvaraus on sitova. Kuvaaminen tapahtuu ajanvarauksen mukaisena ajankohtana.
 2. Yhdellä ajanvarauksella kuvataan yksi kuva-aihe. Kuva-aihe on esimerkiksi yksi kuvassa esiintyvä lemmikki, tai samalla kertaa kuvattava useamman lemmikin joukko.
 3. Kuvaaja toimittaa Aineiston Asiakkaan nähtäville ja saataville verkkogallerian kautta kahden viikon kuluessa kuvauksesta. Asiakas voi ladata galleriasta mieleisensä kuvat 1200×1800 pikselin koossa, joka vastaa n. 10x15cm kokoista kuvaa 300 dpi resoluutiolla. Kuvat ovat asiakkaan saatavilla kuukauden ajan, jonka kuluessa Asiakkaan on ladattava haluamansa kuvat itselleen.
 4. Asiakas voi teettää kuvista paperivedoksia erillisen hinnaston mukaan, tai ostaa kuvista myös nk. suuren resoluution tiedostoja. Suuren resoluution tiedostoto toimitetaan sillä resoluutiolla, joka kamerasta on saatu, joskin jälkikäsittelyn yhteydessä mahdollisesti tehtävä rajaus voi pienentää kuvaa.
 5. Asiakas ei voi hylätä tekijän työtä eikä kieltäytyä maksusta taiteellisiin valintoihin, kuten tyyliin, sommitteluun tai valaistukseen liittyvillä syillä

Asiakkaan oikeudet Aineistoon

 1. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä Aineistoa eteenpäin kolmannelle osapuolelle.
 2. Asiakkaan tulee kunnioitaa tekijänoikeuslakia ja siellä turvattuja moraalisia oikeuksia. Aineistoa ei saa käyttää tekijää loukkaavalla tavalla. Asiakas ei saa poistaa Aineistosta metadataa.
 3. Asiakas saa oikeuden Aineiston henkilökohtaiseen käyttöön
  1. Henkilökohtaista käyttöä on esimerkiksi kuvan pitäminen esillä perhealbumissa tai kodin tai henkilökohtaisen työpisteen tms. paikan seinällä, tai henkilökohtaisessa sosiaalisen median profiilissa, ja muu yksityiselämään liittyvä digitaalinen lähipiirille jakaminen.
  2. Henkilökohtaista käyttöä ei ole esimerkiksi kuvan käyttäminen palvelun, tuotteen, henkilön, järjestön, puolueen, aatteen, urheiluseuran tms. markkinoinnissa tai osana tulonhankintaa.
  3. Henkilökohtaista käyttöä ei ole rajattu ajallisesti tai maantieteellisesti
 4. Asiakas saa oikeuden teettää ja painattaa Aineistosta kuvatuotteita, kuten paperisia valokuvia ja kangastauluja. Asiakkaan on huolehdittava, että teettäminen tapahtuu korkealla laadulla kuvaajan työnjälkeä kunnioittaen. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa tätä teettämisoikeutta eteenpäin.

Kuvaajan oikeudet aineistoon

 1. Tekijänoikeuslaissa tarkoitetut tekijänoikeudet kuuluvat Kuvaajalle. Erityisesti Kuvaajalla on oikeus käyttää Aineistoa omaan markkinointiinsa www-sivuillaan tai portfoliossaan.
 2. Kuvaajalla on oikeus myydä Aineiston käyttöoikeus uudelleen.

Peruutukset

 1. Kuvaajalla on oikeus peruuttaa kuvauspäivä ja sille varatut ajat, jos kyseiselle kuvauspäivälle ei ole varattu kaikkiaan vähintään neljää kuvausaikaa. Kuvaajan on käytettävä tämä peruutusoikeus viimeistään viikko ennen kuvauspäivää. Kuvaaja ilmoittaa peruutuksesta Asiakkaalle sähköpostitse tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 2. Jos kuvaaja on kuvauspäivänä estynyt sairastumisen tai muun pakottavan syyn takia, Kuvaajalla on oikeus perua kuvauspäivä. Kuvaaja voi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä tarjoamaan korvaavan kuvauspäivän.
 3. Jos Asiakas haluaa peruuttaa tilauksen, peruutus tulee tehdä viimeistään kuvauspäivää edeltävänä päivänä klo 12. Kuvaaja veloittaa tällöin peruutusmaksuna 15 euroa.
 4. Jos Asiakkaan varaama kuvaus ei toteudu Asiakkaasta tai kuvauksen kohteista johtuen, eikä sovittua kuvausaikaa ole peruttu edellisen kohdan mukaisesti, Kuvaajalla on oikeus veloittaa kuvauspalvelu sellaisena kuin se on tilattu.

Maksutavat

 1. Valokuvaus maksetaan käteisellä tai maksukortilla kuvauksen yhteydessä.
 2. Peruutusmaksut ja Asiakkaan mahdollisesti tilaamat kuvatuotteet veloitetaan laskulla. Laskun maksuaika on 14 vrk ja viivästyskorko 7%. Maksumuistutuksesta peritään 5 euron maksumuistutusmaksu.

Muut ehdot

 1. Asiakas voi tilata kuvista paperisia valokuvia tai alumiinitauluja oman valintansa mukaan kuvat sisältävän verkkogallerian kautta. Näiden tuotteiden hinnat määräytyvät erillisen hinnaston mukaan.
 2. Asiakkaan mahdollisesti tilaamat kuvatuotteet valmistetaan Asiakkaan valitsemista kuvista Asiakkaan toivomassa koossa. Koska tuotteet valmistetaan yksilöidysti Asiakasta varten, niillä ei ole kuluttajansuojalaissa mainittua palautusoikeutta.
 3. Mikäli palvelusta tai sen ehdoista syntyy erimielisyyttä, osapuolet pyrkivät löytämään ratkaisun ensisijaisesti neuvottelemalla keskenään. Kuluttaja-asiakkaalla on mahdollisuus viedä asia Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Tarvittaessa erimielisyydet raktaistaan Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa.