Tommi Kärkkäinen

Valokuvaaja Lappeenranta

Tietosuoja

Tällä sivulla on tietoa niistä periaatteista ja käytännöistä, joiden perusteella asiakkaiden henkilötietoja kerätään ja käsitellään. Asiakkaan tietosuoja pyritään varmistamaan niiden periaatteiden mukaisesti, joiden noudattamista Euroopan Unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) edellytetään.

Tietojen keruusta yleisesti

Tilauksen yhteydessä kerättävät tiedot

Kun teet tekee tarjouspyynnön tai tilauksen, asiakasrekisteriin tallennetaan nimesi, osoitteesi (laskutusosoite), sähköpostiosoitteesi ja muut mahdollisesti antamasi tiedot. Nämä tiedot tarvitaan tarjouksen tekemistä, tilaamasi palvelun toimittamista ja laskuttamista, sekä asiakassuhteen hoitamista varten. Lisäksi nämä tiedot esiintyvät myös mm. laskuissa. Koska laskut ovat kuvaajan kirjanpitoaineistoa, tietojen käsittelyn perusteena on myös kuvaajan lakisääteisistä velvollisuuksista huolehtiminen.

Palvelussa syntyvät valokuvat ja muu aineisto

Valokuvauspalvelussa syntyy valokuvia sen mukaan, mitä asiakas on tilannut. Useimmiten asiakas haluaa sellaisia kuvia, joissa kuvassa esiintyvä henkilö on tunnistettavissa. Tällaiset kuvat ovat lakiteknisessä mielessä henkilötietoja.

Valokuvat tallennetaan pysyvästi niin, että se on löydettävissä tilausnumeron ja kuvauspäivämäärän perusteella. Palveluun kuuluu, että ns. ”huonot” kuvat poistetaan. Se, mitä kuvia milloinkin tallennetaan ja mitä poistetaan, on kuvaajan harkinnassa oleva asia. Lähtökohtaisesti kuvaajalla on oikeus käyttää kuvia mm. omassa portfoliossaan, blogissaan ja sosiaalisessa mediassa. Myös kuvien käyttöoikeuksien myynti eteenpäin on sallittua, joskaan kuvia ei voi myydä esimerkiksi mainoskäyttöön ilman kuvassa esiintyvän henkilön suostumusta. Asiakkaan kanssa voidaan kuitenkin neuvotella kuvien käytön rajoittamisesta. Tässä kohtaa on tärkeää huomata myös, että kuvien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat kuvaajalle. Tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyn oikeusperuste on tässä yhteydessä kuvaajan oikeutettu etu.

Kuvatilaukset ja niiden yhteydessä kerättävät tiedot

Kun kuvat ovat valmiit, ne toimitetaan asiakkaalle verkkopalvelun kautta. Palvelussa asiakas voi ladata tilaukseen kuuluvat kuvatiedostot ja tilata kuvatuotteita. Kuvatuotetilauksien yhteydessä asiakkaalta pyydetään tavanomaiset yhteystiedot toimitusta ja laskutusta varten. Tilauksen tarkistuksen jälkeen nämä tilaustiedot viedään Asiakasrekisteriin. Tilauksen ja asiakkaan tiedot poistetaan kuvatuotteiden tilauspalvelusta noin puolen vuoden kuluttua tilauksen toimittamisesta, olettaen että tilaus on riidaton.

Jos tilaukseen liittyy kuvatuotteiden teettämistä, luovutamme asiakkaan ilmoittaman nimen ja postiosoitteen kuvatuotteiden valmistajalle, jotta tämä voi lähettää tuotteet suoraan asiakkaalle.

Kuvatuotteiden tilaukseen käytettävä palvelu on yhdysvaltalaisen palveluntarjoajan tuottama. Palveluntarjoaja noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Rekisteriselosteet